Mekansal analizin ne olduğu ve nasıl gerçekleştirileceği vurgulanır. Mekansal analiz için veri elde etme, görüntüleme ve veriyi işleme anlatılır. Vektör ve raster veride çeşitli mekansal analizlerin nasıl yapılacağı anlatılır . Mekansal enterpolasyon yöntemleri ve geomorfometrik analizler verilir. Mekansal modelleme yöntemleri ve mekansal istatistiki değerlendirmelerin nasıl yapılacağı, analiz sonuçlarını düzenleme ve çıktı alma işlemleri gösterilir. Ormancılıkta kullanılabilecek bazı yazılım eklentilerinin nerelerde ve nasıl kullanılacağı anlatılır ve yazılım ekelentisi geliştirmeye başlangıcın nasıl yapılacağı gösterilir.