Organik bileşiklerin saflaştırılması, ayrılmasına ilişkin yöntemlerin temel kavramlar, kalitatif ve kantitatif elementer analizi, atomun yapısı ve elektron konfigurasyonu, iyon atom bağı, hibritleşme, fonksiyonel gruplar, endüktive etki ile ilgili temel kavramlar ve reaksiyonlar ve Hidrokarbonların, karbonil gruplarının, alkollerin isimlendirilmelerini sentez etme, Hidrokarbonların, karbonil gruplarının, alkollerin,terpenlerin, karbonhidratların elde ediliş ve özelliklerini analiz etme