Coğrafi Bilgi Sistemlerinin(CBS) mekansal analiz, bilgi yönetimi, mekansal desen analizinde kullanımını amaçlar. Mekansal ilişkiler, mekansal veri model ve metodları, geometrik ve ilişkili işlemler, sorgu ve hesaplamalar, mesafe işlemleri, doğrultu işlemleri, grid işlemler. Arazi kullanımlarının belirlenmesi, yer seçimi ve leke-parça(patch) analizi, hidrolojik modelleme, doğa yangını modelleme, güneş ışınımı modellemesi, geomorfometrik analizler, şebeke analizi ve mekansal sorgulamalar
Küresel Konumlama Sistemi(KKS) teknolojisiyle ilgili teori, yöntemler ve doğal kaynakların haritalanmasındaki uygulamaları konularında yeterlilik sağlanması amaçtır. temel küresel konumlama sistemi kavramları, projeksiyon sistemleri, veri tipleri, hata kaynakları, görev planlama, veri toplama, veri düzeltme, DGPS, verilerin coğrafi bilgi sistemine aktarılması. Arazide kontrol ünitesi ile eş zamanlı olarak verilerin CBS veritabanına girilmesi ve eşzamanlı yönlendirme.