Kağıt Sanayinde Su Kalitesi ve Yönetmelikler

Tek lif özelikleri, kâğıt hamurunun kâğıt yapımına uygunluğu, geri dönüşümlü kâğıt hamurunun özelikleri, kâğıdın kimyasal analizi, kâğıt ve kartonların genel fiziksel özelikleri, kâğıtların optik özelikleri, baskı kâğıtlarının son kullanım yeri özelikleri, ambalaj kâğıtları ve kartonlarının son kullanım yeri özelikleri, sıhhi kâğıtlar, uzun ömürlü kâğıtlar, kâğıt hamuru ve kâğıt testlerinin standardizasyonu.

Lif ve Kağıt Mikrografi Tekniği

Işık mikroskobunun yapısı. Aydınlatma, polarize mikroskopi, fazkontrast ve girişim mikroskopisi, fotografi, Elektorn mikroskobu. Yüzey taramalı mikroskoplar. Maserasyon teknikleri, preparat hazırlama teknikleri. Boyalar maddeler. Belirteçler. Lif boyutları ölçülme teknikleri. Hamurun elde edildiği yöntem ve ağartma derecesinin belirlenmesi. Projeksiyon yöntemiyle lif boyutlarının ölçülmesi. Safiha sağlamlığı ve lif boyutları arasındaki ilişkiler, kağıdın enine kesitinin incelenmesi.

Beyaz çürüklük mantarlarının oduna etkisi. Mantar aşısı hazırlama. Odun yongalarının mantar ile muamele edilmesi. Biyolojik yöntemler yardımıyla mekanin hamur üretimi. Biyolojik yöntemler yardımıyla kimyasal hamur üretimi. Biyolojik yöntemler yardımıyla yıllık bitkilerden hamur üretimi. Selüloz ve kâğıt endüstrisinde kullanılan enzimler. Selülozun enzim ile muamelesi

Kağıdın yapısı iki ve üç boyutlu ağa geometrisi. Formasyon.