AKSİS

Öğrenci Otomasyon Sistemi

Adresi açmak için http://aksis.istanbul.edu.tr bağlantısını tıklayın.